BAŞARISIZLIK İNOVASYON FIRSATIDIR
20 Temmuz 2016
“Doğru” sorunları mı çözüyorsunuz?
12 Ocak 2017
BAŞARISIZLIK İNOVASYON FIRSATIDIR
20 Temmuz 2016
“Doğru” sorunları mı çözüyorsunuz?
12 Ocak 2017
Hepsini göster

NİYET mi HEDEF mi?

İşletme sahiplerine “hedefiniz var mı?” diye sorduğunuzda mutlaka “evet” cevabı alırsınız. Doğaldır ki her iş sahibi mutlaka işini büyütmek, ilerletmek, daha çok ciro ve kar hedefleri ile yaşamaktadır.

Peki bu hedefi benim için netleştirir misiniz? sorusuna gelen yanıt ise çoğu zaman flu bir tanımdır. İş sahibi ulaşmak istediği herşeyi hedef olarak görmekte, ama bunu tarif ve takip edilecek netliğe ulaştırmamaktadır. İşte o zaman aslında sahip olduğu şeyler hedef değil, bizce sadece “niyet” niteliği taşımaktadır.

Daha detaylı bakarsak …
Örneğin iş sahibi “şirketi büyütmek istiyorum” dediğinde bundan ne anlıyoruz?
Ne kadar ciro, ne kadar çalışan, ne kadar kar ona büyüdüğünü gösterecek?
Kaç müşterisi ya da bayisi olduğunda büyümüş olacak?
Peki bu istenen sonuçlara ne zaman ulaşırsa ona göre büyümüş olacak?
Yani bir ayda mı büyümek istiyor, bir yılda mı, 5 yılda mı?

Ölçülemeyen hedef, hedef değildir. Hedefin bir şey ifade edebilmesi, daha da önemlisi yönetilebilmesi için kesin, net tanımlara, zamanlamaya ve ölçülebilir olmaya ihtiyacı vardır.

İş dünyasında doğru hedef S.M.A.R.T. olarak adlandırılır. S.M.A.R.T. ingilizce “Specific Measurable Accepted Realistic Timely“ sözcüklerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir terimdir.

Bir hedefin gerçekten hedef olması için yukarıdaki kriterlerde hazırlanmış olması gerekir.

O zaman, hadi hedeflerinize bir daha bakalım. Onları yukarıdaki bilgi ışığında tekrar yapılandıralım. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizin farkına varalım.

Peter F. Drucker, gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur demiş. Peki “SİZ” nereye gitmek istiyorsunuz?

Işık Şerifsoy