İşletme sahibisiniz ve...

SenkronCoach, işletmelerin geleceğine odaklanmıştır. İş sahiplerine, karlı ve sürdürülebilir organizasyonlar yaratmaları için koçluk, mentörlük, eğitim hizmetleri sunar.

İşletme Koçluğu

Her girişimci işletmesini bir hayal üzerine kurar. Bu hayal bazen çok para kazanmak olabilir, bazen başarmak arzusu olabilir, bazen ikisi birden de olabilir. Ama şöyle bir gerçek var ki; işimiz bizim olmasını istediğimiz gibi bir hayatı (iş veya özel) bize yaşatacak olan bir araçtır. Ve bunu sağlaması için de karlı ve sürdürülebilir bir yapı gereklidir. SenkronCoach Başarı Planı bu amaca hizmet eder.

Aslında tüm iş sahipleri, olağanüstü başarılı girişimciler olma potansiyeline sahiptir. Yeter ki olağanüstü başarıları gerçekleştirmiş ve bir o kadar da az sayıda olan, kolay kopyalanabilir stratejileri, işlerinde sürekli uygulamak ve ustalaşmak için istekli olsunlar.

Liderlik /Yönetici Koçluğu

Lider, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, süregelen gelenekte köklü değişiklikler yapan, çevreyi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir.

Liderlik koçluğu, içlerindeki liderlik becerilerini kullanarak performanslarını maksimuma çekmeleri için her seviyedeki liderlere yardım eden güçlü bir yönetim aracıdır. Liderlik koçluğu, pratik yaparak ve direk geribildirim alarak farkındalığınızı artırmaya yardım eder. Takımları daha iyi motive etmek, kişisel, profesyonel ve organizasyonel hedeflere ulaşmak için içinizdeki doğal liderlik becerilerinizi keskinleştirir.

Çalışan Bağlılığı Programları

Şirketlerde sürdürülebilirliğin temel koşulu karlılıktır. Karlılık verimlilikten, verimlilik de mutlu çalışanlardan kaynaklanır.

Çalışan bağlılığı, organizasyonun tüm üyelerinin kendi mutluluklarının kaynağı olarak

  • Her gün ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını,
  • Organizasyonun değer ve hedeflerine adanmalarını,
  • Organizasyonun başarısına katkı sağlamak için motive hissetmelerini sağlayan koşulları bir araya getiren bir işyeri yaklaşımıdır.

Çalışan Bağlılığı organizasyon ve üyeleri arasındaki güven, dürüstlük ve karşılıklı adanmışlığa dayanır.

Araştırmalar, yüksek çalışan bağlılığı olan şirketlerin daha etkin ve verimli olduğunu göstermektedir. Gönülden bağlı çalışanlar;
  • Daha çok müşteri odaklı, işlerinde daha yaratıcı ve daha az hastalanıyor
  • Çalıştıkları şirketin geleceğine önem veriyor ve hedeflerin gerçekleşmesi için büyük emek harcıyor,
  • Çalıştıkları şirketle gurur duyuyor, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor ve hedefleri gerçekleştirmek için motive hissediyor.
  • Çalışan Bağlılığı ölçülebilir. Kötüden mükemmele değişiklik gösterebilir. Beslenip büyütülebilir, yada kaybedilip yok edilebilir.

İşbirliğimiz sürekli olsun...