Koçluk kişinin gelişmesi, bir şeyler öğrenmesi veya verimliliğini yükseltmesine destek veren etkileşimli bir süreçtir.

SenkronCoach’un odağı ise işletmelerin geleceğidir .

Doğrudan iş sahipleri ile çalışır ve amacı, işletme sahiplerinin hayallerindeki gibi karlı, verimli, çalışan ve müşteri memnnuniyeti sağlanmış, alt yapısı kurulmuş, sürekli büyüyen bir işletmeyi kurgulamalarına yardımcı olmaktır. Bunu yaparken işi iş sahibinden bağımsız kurgulamak hedeflenir.

SenkronCoach, iş sahibini tıpkı bir orkestra şefi gibi, şirketini ve hayatını yönetmesini sağlayacak beceri ve bilgi ile donatmak hedefiyle çalışır.

İşletme Koçluğu, özetle iş sahibine yeni bir bakış açısı kazandırma sanatıdır.

  Bunu yapmak için;

 • Temel hedefler ve değerler
 • Performans geliştirme,
 • İş süreçleri ve yapılanma,
 • Kurum kültürü ve sinerji,
 • konularında çalışılır.

SenkronCoach, kurumların değişim, gelişim ve büyüme hedefleriyle paralel olarak, gerekli değişim yönetimini planlama, uygulamaya alma ve sonuçlarını değerlendirme süreçlerinden oluşur.

  SenkronCoach;

 • İş sahibine işini bulunduğu performans noktasından asıl hedeflenen başarı noktasına götürmesinde yol arkadaşıdır.
 • İş sahibine olaylara ve işine farklı açılardan bakmayı hatırlatan, gösteren, öğreten destek güçtür.
 • İş sahibinin çalışanları, rakipleri, dostları ile paylaşamadığı detayları paylaşan sırdaştır.
 • İş sahibinin objektif bakışıdır.
 • İş sahibine başarıya giden yolun özel ve profesyonel hayattaki uyumdan geçtiğini gösterendir.

Formu doldurursanız, sizi daha iyi anlar, görüşmeye hazır oluruz.