İşletme Koçluğu

Ne Yapıyoruz?

Koçluk kişinin gelişmesi, bir şeyler öğrenmesi veya verimliliğini yükseltmesine destek veren etkileşimli bir süreçtir.

SenkronCoach’un odağı ise işletmelerin geleceğidir .

Doğrudan iş sahipleri ile çalışır ve amacı, işletme sahiplerinin hayallerindeki gibi karlı, verimli, çalışan ve müşteri memnnuniyeti sağlanmış, alt yapısı kurulmuş, sürekli büyüyen bir işletmeyi kurgulamalarına yardımcı olmaktır. Bunu yaparken de iş sahibinden bağımsız bir iş kurgulamak hedeflenmektedir. SenkronCoach, iş sahibini tıpkı bir orkestra şefi gibi, şirketini ve hayatını yönetmesini sağlayacak beceri ve bilgi ile donatmak hedefiyle çalışır.

SenkronCoach, özetle iş sahibine yeni bir bakış açısı kazandırma sanatıdır.

  Bunu yapmak için özetle;

 • Temel hedefler ve değerler
 • Performans geliştirme,
 • İş süreçleri ve yapılanma,
 • Kurum kültürü ve sinerji,
 • konularında çalışılır.

SenkronCoach, kurumların değişim, gelişim ve büyüme hedefleriyle paralel olarak, gerekli değişim yönetimini planlama, uygulamaya alma ve sonuçlarını değerlendirme süreçlerinden oluşur.

  SenkronCoach;

 • İş sahibine işini bulunduğu performans noktasından asıl hedeflenen başarı noktasına götürmesinde yol arkadaşıdır.
 • İş sahibine olaylara ve işine farklı açılardan bakmayı hatırlatan, gösteren, öğreten destek güçtür.
 • İş sahibinin çalışanları, rakipleri, dostları ile paylaşamadığı detayları paylaşan sırdaştır.
 • İş sahibinin objektif bakışıdır.
 • İş sahibine başarıya giden yolun özel ve profesyonel hayattaki uyumdan geçtiğini gösterendir.

Nasıl Çalışıyoruz?

SenkronCoach, işletme sahiplerinin hayallerindeki gibi karlı, verimli, çalışan ve müşteri memnnuniyeti sağlanmış, alt yapısı kurulmuş, sürekli büyüyen bir işletmeyi kurgulamalarına yardımcı olma hedefiyle yola çıkmıştır.

Biz işletme sahiplerini orkestra şefine, işletmenizi de bir müzik eserine benzetmekteyiz.

Orkestra şefinin varlık nedeni orkestranın içindeki farklı bölümlerde senkronize bir şekilde doğru tınının çıkmasını sağlamaktır. Ancak her şef/işletme sahibi farklı yorumlar ile esere kendi imzasını atar. Bu nedenle aynı beste farklı şeflerin elinde farklı parçalara dönüşürken, işletmelerde de iş sahibinin üslubu, hayattan ve işinden elde etmek istedikleri işine ve sonuçlarına yansır. Aynı sektörde farklı başarı ve duruşlarda bir çok firma olmasını sağlayan şey işte tam da budur.

İşletmeniz içinde de farklı bölümler mevcut olup, herbirinin diğeriyle uyum içindeki çalışması başarının sırrıdır. Bu sebeple her bir birim teker teker ele alınıp, mevcut durumunun analizinin yapılması, çalışanlarınız geliştirilerek, süreçleriniz sizin hedeflediğiniz sonuçları üretecek şekilde sistemize edilmesi sonucunda işletmeniz değer kazanacaktır.

  Geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi gereken işletme içindeki birimleriniz:

 • İşiniz ve siz : Liderlik Becerileri
 • Rakamlarla yönetim : Para yönetimi
 • Hedefe taşıyanlar : İnsan Kaynakları
 • Fark yaratmak : ürün /hizmette kalite çalışmaları
 • Nokta atışı yapmak : Niş Pazar çalışmaları
 • Dikkat Çekmek : Müşteri Adaylarına Ulaşmak
 • Mutlu son : Satış Becerilerini Geliştirmek
 • Geleceğe yatırım : Müşteri memnuniyeti
 • Herşeyin başı yenilik : İşinizde İnovasyon

  “SenkronCoach ile çalışmak için ne yapmalıyım?” diyorsanız;

 • Web sistemizin ana sayfasında bulunan Mevcut Durum Analizi sekmesini tıklayıp gerekli bilgileri bizlere ulaştırmalısınız,
 • Talebiniz doğrultusunda İşletme koçunuz en kısa zamanda sizi arayıp analizinizi yapabilmek için bir randevu alacaktır,
 • İşletme koçunuzla yapacağınız analiz neticesinde mevcut durum yani işletmenizde iyi giden ya da gitmeyen noktalar tespit edilecek ve bir yol haritası çıkacaktır,
 • İşletme koçunuz işletmenizin durumuna göre ortaya çıkan yol haritasına göre size uygun olan planı sunacak ve sizinle mutabık kalması halinde koçluk seansları başlatılacaktır.