2021’de teknoloji ve İK
30 Mart 2021
Çalışan bağlılığı ve kapsayıcılık
30 Mart 2021
2021’de teknoloji ve İK
30 Mart 2021
Çalışan bağlılığı ve kapsayıcılık
30 Mart 2021
Hepsini göster

Çalışanınız başka nerede çalışıyor?

Pandemi döneminin getirdiği en önemli yenilik olan uzaktan çalışma avantajları ve dezavantajları ile birlikte hepimizin yeni normali. Yeni normal lafını sevmeyenlerin sayısı giderek artıyor fakat kabul edelim şimdilik bu normal çok yeniJ Bir süre sonra yeni sözcüğünün düştüğünü göreceğiz. Çalışmanın eve taşınması kurumların yeni bir kavramla karşılaşmasına sebep oldu: Çalışanların ek/ikinci bir işte çalışabilme eğilimi. Okuduğum pek çok makale gösteriyor ki genellikle ekonomik sebepler yüzünden ortaya çıkan ikinci bir iş arayışı giderek yaygınlaşıyor. Çalışanlar farklı formatlarda ikinci bir iş yürütme eğilimi gösteriyorlar. Peki böyle bir durumda yönetim takımları için zaten önemli bir sorun olan çalışan bağlılığı nasıl oluşturulacak?

Fırsatların peşinde koşmak

İkinci işlerle ilgili makale ve araştırmaları incelerken bol bol reklamla karşılaştım. “Mevcut işinizi kaybedebilirsiniz ve ikinci bir iş size avantaj sağlar.” “Gelirinizi iki katına çıkarmak istemez misiniz?” “Tasarruf etmenin tam zamanı!”, “Evde geçirdiğiniz zamanı fırsata çevirin!” tarzı binlerce iş fırsatından söz ediliyor. Asıl işinizi bırakmanıza gerek olmadan yeni bir iş fırsatını denemeniz gerektiği salık verilen birçok makale var. Hatta birinde “Hayatınızı ve kariyerinizi değiştirmek istiyordunuz, şimdi tam zamanı” diye başlayan bir teklif cümlesi okudum. Tahmin edeceğiniz üzere, tam zamanı denmesinin sebebi evden çalışma sisteminin giderek yaygınlaşmış olması… Tüm bu söylemleri birkaç bakış açısıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Çalışan ekonomik olarak mutlu değilse, yeni fırsatları değerlendirmek isteyebilir. Girişimcilik ile ilgili bir planı varsa bu dönemde kendi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyebilir. Tüm bu ihtimaller tek bir nedenle ortaya çıkar: X, Y ya da Z nedenlerle var olan işiyle arasındaki bağ hedeflendiği kadar güçlü değildir.

Uzakta ama bağlı çalışanlar

Pandeminin başından beri çalışan bağlılığı ile ilgili çalışmalarımızı farklı bir gözle değerlendiriyoruz. Uzaktan çalışma sisteminin verimli ve sağlıklı olabilmesi için çalışan bağlılığı ile desteklenmesi gerektiğini yaptığımız vaka çalışmalarıyla izliyoruz. Şirkete bağlı çalışanlar ister evde ister plajda olsun son derece verimli çalışıyorlar ve işi geliştirmeye devam ediyorlar. Bağlı olmayan çalışanlar ise işte kalmaları için gerekli olan çalışmayı sürdürüyor fakat tıptı yüz yüze çalışma sırasında olduğu gibi potansiyellerini ortaya koymuyor, belki de koyamıyorlar. Çalışan takibi için kullandığınız yazılımların raporları size görmek istediklerinizi gösteriyor olabilir ama bağlı çalışanlarınız olmadıkça şirketinizin gerçek performansını görmeniz mümkün olmaz. Öte yandan, gönülden bağlı çalışanlar için herhangi bir takip mekanizmasının kurulmasına da gerek olmaz.

İkinci işlerin avantajı ve dezavantajı

Çalışan tarafından bakıldığında ikinci bir iş yeni bir kazanç kapısı anlamını taşır. Şu anda içinde bulunulan ekonomik belirsizler birçok insan için yeni bir kazanç kaynağını cazip kılabilir. Entelektüel performansı zorlamayan daha düşük profilli bir kazanç kaynağı çalışanın sizinle olan iş birliğine zarar vermeyebilir. Örneğin artık evde çalışan bir kişi bunu bir fırsat olarak görüp, zaman ayıramadığı hobisini bir işe dönüştürmeyi deniyorsa bu kabul edilebilir, hatta bana göre avantajlı bile olabilir. Bilgi ve birikimini benzer bir işte paralel sürdürmesi ise iki işin de verimliliğini azaltma tehlikesi taşır. Üstün güçleri olan bir insan değilse tabii kiJ

Ne yapmalısınız?

Aşırı otoritenin, takibin ve despotluğun iş dünyasında çalışmadığını biliyoruz. Hele yeni nesil baskı ortamını kesinlikle kabul etmiyor. İşe bağlılık sadece ücretle ilişkilendirilemez fakat çalışan adaletsizlik hissi ve maddi yetersizlikler yüzünden ikinci bir seçeneğe ihtiyaç duyuyorsa ücret politikaları gözden geçirilmelidir. Tatmin, iletişim, liderlik, geri bildirim, motivasyon gibi eksiklikler hissediyorsa ve bu sebeplerden dolayı kendine alan açmaya çalışıyorsa uzun vadeli çözüm mekanizmaları hayata geçirilmelidir. Yüzyüze sağlanamayan bağlılığın uzaktan sağlanması işe yarar mekanizmalar olmadan mümkün olmaz.

Bana göre yönetim takımları şu noktaları gözden geçirmeli:

  • Uzaktan çalışmanın artık yeni nesil çalışma olduğu gerçeğine alışmalı ve çalışanların bu yeni koşulda bağlı kalmalarını bir gündem maddesi olarak ele almalılar.
  • Evde çalışan insanların her saniyesini işle geçirmelerine yönelik ihtiraslardan vazgeçilmeli ve hedefler, projeler, görevler doğru kurgulanmalı.
  • İletişim yeni normalin en önemli gücü haline gelmeli. Kontrol ve takip amaçlı değil, insani ve hedeflere uygun bir iletişim.
  • Adalet her insan için vazgeçilmez bir motif. Adil ve şeffaf bir çalışma ortamı sağlayamıyorsanız bağlılıktan söz edilemez.

Sözü Engage & Grow’un manifestosu ile bitireyim. Çünkü tüm bu önerileri gayet anlaşılır bir biçimde manifestomuzla dünyaya sunduk. Engageyour.team adresine tıklayabilir, 7 farklı dilde oluşturduğumuz dokümanları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Işık Şerifsoy