SenkronCoach, Disc Değerlendirme araçlarını kullanarak, kurumunuzun faaliyet alanına ve hedeflerine uygun stratejiler oluşturmanıza destek olur.

Burada amaç, hızlı uygulama, güvenilir sonuçlar ve sonuca kolayca adapte edilebilecek operasyon verileriyle karlılığı ve verimliliği artırmaktır.

  Aşağıdakilerden hangisine ihtiyacınız var?

 • Satışların artmasını istiyorsunuz.
 • Performansı değerlendirmek ve artırmak istiyorsunuz.
 • Mutlu müşteriler istiyorsunuz.
 • Liderlik gelişimi konusunda yeni şeyler duymak istiyorsunuz.
 • Takım olmak istiyorsunuz.
 • Daha etkin bir iletişim ortamı istiyorsunuz.
 • Seçme ve yerleştirme alanınızın geliştirmek istiyorsunuz.
 • Ya da hepsini birden istiyorsunuz.

İyi değerlendirin!

Kurumunuzun ihtiyaçlarına göre, modül modül veya bütün olarak uygulanabilecek bir program sonunda şu sonuçlara ulaşmanız mümkün.

 • Daha iyi satışlar
  Satış ekibiniz müşterileri analiz etmek ve veriyi doğru kullanmakla ilgili gelişecek. Satış stillerini müşteri ihtiyaç ve değişimlerine uygun olarak sürekli geliştirecekler.
 • Yüksek performans
  Performansı yükseltebilmek için öncelikle potansiyelinizi doğru analiz etmelisiniz. Ekibinizi daha iyi tanıyacak, eksikleri tamamlayacak ve daha etkin bir iş modeli oluşturacaksınız.
 • Mutlu Müşteriler
  Müşterilerinizi keşfedecek, onlara ulaşma metodlarınızı gözden geçirecek ve bu alandaki gerçek performansını göreceksiniz. Müşteri memnuniyetiyle gelen verimlilik kalıcı olacak ve hedeflerinize daha kolay ulaşacaksınız.
 • Liderlik Gelişimi
  Yönetim takımlarının gelişimi, verimlilik için çok önemli bir ön şart. Liderlik gelişiminizle ilgili ölçülebilir sonuçlara ulaşacak ve gelişim alanlarını çok daha net belirleyebileceksiniz.
 • Takım olmak
  Ekiplerin gelişim alanlarını net olarak ortaya koymakla, sizi bir takım olmaktan alıkoyan nedenlere hakim olacak ve doğal olarak çözüm üretebileceksiniz.
 • İletişim
  İletişim zaaflarını netleştirecek, hızlı bir dönüşüm için aksiyon olacak ve iletişimle gelen olağanüstü değişimin iş süreçlerinizi nasıl olumlu etkilediğini deneyimleyeceksiniz.
 • Seçme ve yerleştirme
  Doğru işe doğru insanı bularak ve iş-insan eşleşmesinde başarı kazanarak, operasyonunuza enerji, zaman ve para kazandıracaksınız.

Formu doldurursanız, sizi daha iyi anlar, görüşmeye hazır oluruz.